دادن شير با شيشه، به معني پايان تغذيه كودك با شير مادر نيست. بسياري از مادران، شير خوبي دارند و ميتوانند تا مدتها به كودك خود شير بدهند، حتي اگر گاهي در خانه نباشند و يا سركار باشند.
از شير مادر به سوی شير شيشه اگر به كودك خود شير ميدهيد، به محض اينكه حس كرديد شير كافي براي دوشيدن داريد، شير خود را در شيشه به كودك بدهيد. اما بسياري از مادران ترجيح ميدهند. اين كار را زماني شروع كنند كه تغذيه كودك كاملاً جا بيفتد.
در ابتدا روزي يك بار، به مدت چند دقيقه شير را با شيشه به كودك بدهيد.
شير خود، شير خشك و مقدار كمي آب جوشيدۀ سر شده را به وسيله شيشه به كودك بدهيد (به صفحه 20 مراجعه كنيد) اما اگر ميخواهيد بعد از چند دقيقه دوباره از سينه خود به كودكتان شير بدهيد. فقط مقدار كمي آب در شيشه به كودك بدهيد.
وقتي كه كودك كاملاً گرسنه است. اول با شيشه به او شير بدهيد.
از همسر يا دوست خود بخواهيد شيشه شير را در دهان كودك بگذارد تا او بوي بدن شما را احساس نكند. يا زماني به كودك با شيشه شير بدهيد كه در صندلي مخصوص خودش، نشسته باشد.
نوك پستانك شيشه را با آب جوش، نرم كنيد، اما مواظب باشيد قبل از آنكه آن را در دهان كودك ميگذاريد، خنك شده باشد!
در آغاز شيردهي، نوك پستانك را آرام روي لبهاي كودك بماليد تا خودش خود به خود آن را بگيرد.
با مقدار كم شروع كنيد. در ابتدا ممكن است كودك فقط حدود 25 ميلي ليتر شير بخورد؛ به همين دليل با مقدار كمي از شير دوشيدۀ خود و يا شير خشك شروع كنيد و اگر شيري در شيشه باقي ماند. حتماً آن را دور بريزيد. هيچ وقت شيري را كه در شيشه مانده، براي مصرف بعدي نگه نداريد.
در آغاز سر شيشههاي (پستانكها) مختلف را امتحان كنيد. بعضي بچهها سر شيشههاي نرم را به سرشيشه سفت كه از سيليكون ساخته ميشود. ترجيح ميدهند.
مطمئن شويد كه سوراخ سر پستانك براي كودك مناسب باشد اگر سوراخ پستانك تنگ باشد. كودك بايد پستانك را بيشتر و محكمتر مك بزند كه اين كار باعث خستگي او ميشود؛ و اگر سوراخ پستانك خيلي گشاد باشد. شير به سرعت وارد دهان كودك ميشود و باعث ناراحتي و حتي خفگي او خواهد شد. هنگام خريد پستانك ميتواني از راهنماييهاي كارخانه سازنده بر روي بسته بندي محصول، استفاده كنيد و پستانكي را كه با سن كودك مناسب است، بخريد.