اين مواد و غذاها با محيط‌زيست سازگار هستند.
آنها داراي مقدار بيشتري ويتامين «ث» و مواد کافي هستند.
اين مواد و غذاها داراي مواد افزودني و نگهدارنده نيستند.
در روند فرآوري آنها هيچ‌گونه مواد شيمايي (مواد مصنوعي غني‌سازي، سموم، هورمون‌ها، مواد نيروزا، آنتي‌بيوتيک و …) به کار نرفته است.
حيواناتي که با شيوة طبيعي بزرگ مي‌شوند، از مواد غذايي گياهي تغذيه مي‌کنند.
مواد غذايی طبيعی آنها داراي تغيير و تبديل‌هاي ژنتيکي نيستند، منظور آن دسته از تغييراتي است که تأثيرات درازمدت آنها معلوم نيست.
کودکان بيش از بزرگسالان در برابر مواد شيميايي، آسيب‌پذير هستند، زيرا:
کودکان بيشتر از بزرگسالان در معرض آلاينده‌ها و افزودني‌ها شيميايي قرار دارند و اين به خاطر افزايش سريع وزن آنهاست. کودکان از ميوه، سبزيجات، تخم‌مرغ و مواد لَبني بيشتر مصرف مي‌کنند.
اندام و اجزاي روده‌اي و معده‌اي کودکان، تأثير‌پذير از بزرگسالان است. و به همين دليل آلاينده‌ها و زايدات مواد غذايي، زودتر در بدن آنها جذب مي‌شود و بر آنها تأثير مي‌گذارد.
اگر ميزان اين زايدات و آلاينده‌ها بالا باشد، بر سيستم ايمني کودک تأثير دائمي مي‌گذارند. براي مثال، آزمايش بر روي حيوانات نشان داده است که مصرف مداوم آنتي بيوتيک‌ها، مي‌تواند باعث مقاومت بدن در برابر آنها شود. (يعني اثر آنتي‌بيوتيک‌ها بر بدن از بين مي‌رود.)
ناخالصي مواد و تغذيه مادر از آنها، باعث انتقال اين ناخالصي‌ها از طريق شير او به کودک خواهد شد.