داشتن فرزند کوچک و رسيدگي به امور او، وقت زيادي مي‌گيرد و اگر شما شاغل هم باشيد هميشه نگران هستيد که در يک شبانه‌روز، چگونه برنامه‌ها و امور جاري زندگي خود را مرتب کنيد. فرني با آرد برنج خالص، نخستين غذاي مناسب- مخصوصاً وقتي مقدار غذا کم باشد – براي کودک شماست.
با افزايش اشتهاي کودک و ميزان غذاي او، نياز شما به غذاهاي آماده، هم بيشتر مي‌شود. سرلاک‌هاي مخصوص کودکان که با ويتامين‌ها و مواد کاني غني شده‌اند، به عنوان يک صبحانه فوري، براي کودک مناسب هستند؛ همچنين تهية پوره‌هاي بسته‌بندي شده و مختلف هم بسيار راحت و سريع است. اما سعي کنيد از اين گونه مواد فقط در صورت لزوم استفاده کنيد، نه به صورت دائم و هميشگي.
به طور معمول، غذاهاي کودک آماده، گران‌تر از غذاهاي خانگي هستند و بعضي از آنها مواد افزوده‌اي دارند که غذاهاي خانگي فاقد آن هستند.
هميشه برچسب روي بسته‌بندي‌ها را بخوانيد. اگر روي برچسب نوشته شده: پورة هويج. پس کلمة هويج بايد در بالاي فهرست‌ مواد تشکيل دهنده روي برچسب باشد. (مواد تشکيل دهنده هميشه بر اساس نسبت و ميزان حجم‌شان در يک فرآورده، به ترتيب اهميت واندازه‌شان در آن فهرست مي‌شوند.)
دراين موارد دقت کنيد:
عوامل و مواد تشکيل‌دهنده: اين عوامل مانند نشاسته، نشاستة تغيير شکل‌يافته، آرد ذرت، مالتودکسترين، آرد برنج، آرد سويا، ژلاتين، پکتين و صمغ‌هاي گياهي، اين مواد بر طبق رديف و طبقه‌بندي اضافه مي‌شوند.
شيرين‌کننده‌ها: ممکن است به صورت ساکروز، دکستروز، مالتوز، گلوکز، شهد ذرت و شکر باشد.
غذاهای آماده کودک  هنگامي که عادت کنيد برچسب‌هاي غذايي را بخوانيد، حتماً يکي يا بيشتر از اين نام‌ها را در فهرست مواد تشکيل‌دهنده خواهيد يافت. براي مثال، ماست مزه‌دار و يا خامه‌هايي که براي کودکان تهيه مي‌شوند، معمولاً تا حدود 4 قاشق يا بيشتر شکر افزودني دارند.
رنگ‌ها، آنتي اکسدان‌ها، نيروزاها، ثابت‌کننده‌ها: با شاخص کلمه E
گلوتن: غذاهايي که براي کودکان زير 6 ماه تهيه مي‌شوند، بايد بدون گلوتن باشند.
از شش ماهگي به بعد (يا هشت هفته پس از شروع غذاهاي جامد)