در اين دوره، کودک ديگر به خوبي با شيوۀ جديد تغذيه آشنا شده و به آن عادت کرده است و با شادي و لذت، روزي سه وعده غذا را دريافت مي کند. حالا مزه های جديد وقت آن رسيده که دوباره مزه ها و طعم هاي جديدي را به غذاي او اضافه کنيد.
در اين دوره سعي کنيد مواد بيتشري را با هم مخلوط کنيد. مثلاً مي توانيد کمي تره فرنگي و يا پياز را به سبزيجات ريشه‌اي (مثل هويج) اضافه کنيد يا مي‌توانيد کمي دارچين، جوز هندي، زردچوبه، گشنيز (يا دانه آن) و زيرة سبز را- در حد بسيار کم- به غذاي کودک اضافه کنيد. اضافه کردن چند برگ سبز و تازه سبزيجات و يا مقدار بسيار کمي پودر سير و حتي چند تکه کوچک برگ سير تازه براي تغيير ذائقه کودک و آشنا کردن او با مزه‌‌هاي جديد، در اين دوره مفيد است.
مي‌توانيد از اين غذاها هم براي او تهيه کنيد:
رسوتو (نوعي غذاي ايتاليايي) شامل: برنج به اضافه کمي گوشت به اضافه کمي حريره بادام به اضافه چند برگ مريم گُلي تازه.
خوراک گوشت بره: تکه‌هاي کوچک گوشت بره به اضافه سيب‌زميني به اضافه هويج به اضافه چند برگ تازة اکليل کوهي
جوجه (مرغ) مديترانه‌اي: تکه‌هاي کوچک جوجه يا سينه مرغ به اضافه کدوي سبز کوچک به اضافه فلفل قرمز شيرين به اضافه پاستا (ماکاروني يا رشته‌ سوپ) به اضافه چند برگ ريحان
پورة عدس سرخ: عدس سرخ هندي (دال) به اضافه هويج به اضافه زردچوبه به اضافه تخم گشنيز و زيرة سبز (کمي)
خوراک کدو تنبل: تکه‌هاي کوچک کدو تنبل به اضافه ارزن پخته به اضافه دارچين به اضافه
کِرِم آلو: پوره آلو به اضافه پنير به اضافه (ريکوتا= نوعي پنير) به اضافه جوز هندي
پورة هلو: پورة هلو يا سيب به اضافه ماست به اضافه هل ساييده شده
اندازه‌ها، مقدارها
وقتي براي نخستين بار به کودک غذاي جامد مي‌دهيد، بايد اندازة آن کوچک باشد: فقط يکي- دو قاشق برنج به اضافه شير مادر، شيرخشک و يا آب جوشيدة سردشده براي نرم کردن و مزه‌دار کردن آن، کافي است. با رشد و تکامل دستگاه گوارش کودک، شما مي‌توانيد مقدار غذاها را افزايش دهيد؛ اما اين کار بايد به تدريج و آرام صورت بگيرد.
دومين وعده غذاي کودک را دو تا سه هفته پس از شروع تغذيه با غذاهاي جامد به کودک بدهيد و سومين وعده را دو تا سه هفته پس از آن يا وقتي که کودک 6 تا 9 هفته از تغذيه با غذاهاي جامد را گذراند.
در سن 6 تا 9 ماهگي، کودک مي‌تواند 3 تا 4 قاشق و يا بيشتر از غذاهاي جامد را در دو يا سه وعده به طور روزانه بخورد.
در سن 9 تا 12 ماهگي، او مي‌تواند سه قاشق سرلاک را به عنوان صبحانه، 3 تا 6 قاشق غذاي خود را به عنوان نهار و يا شام به همراه ميوه‌هاي نرم‌شده، ماست و خامه در طي يکي- دو وعدة غذايي بخورد. مي‌توانيد يک يا دو ميان وعده سبک و سالم هم به او بدهيد.
اگر کودک شما سرحال است، خوب مي‌خوابد و افزايش وزن سريعي دارد، تغذيه با اين مقادير را ادامه بدهيد.
اگر ته ظرف مقداري غذا باقي بماند، آن را به زور به کودک ندهيد. در اين دوره سني، او خودش به شما نشان مي‌دهد که کي سير مي‌شود.