هنگامي که هماهنگي دست و چشم کودک، تکامل يافت. او تمايل پيدا مي‌کند که هرچه را ببيند، در دهانش بگذارد. در اين زمان، مي‌توانيد اولين تجربه‌هاي خوردن غذا با دست را، براي او فراهم کنيد و غذا را روي صندلي و در مقابلش قرار بدهيد تا بخورد. ممکن است بيشتر موادي که در اين دوره به کودک مي‌دهيد، به صورت تکه‌اي باشد و روي زمين بيفتد، اما به کمک تمرين و تجربه، کودک مي‌‌تواند پذيرش و هماهنگي بيشتري براي کسب اين مهارت پيدا کند.
شما مي‌توانيد از اين فهرست کمک بگيريد:
فقط از کلم بروکلي و يا کلم معمولي استفاده کنيد.
تکه‌هاي هويج پخته‌شده.
يک يا دو قاشق غذاهاي پخته‌شدة فريزري (شامل سبزيجات و ميوه‌ها)
تکه‌هاي کوچک نان.
تکه‌هاي کوچک سيب‌زميني و يا گوشت برشته‌شده. (گوشت کباب‌شده در تکه‌هاي مشخص و باريک)
پاستا و يا ماکاروني پخته‌شده.
از 9 ماهگي تا 12 ماهگي

اولين تجربه‌های خوردن غذا با دست بسیار لذت بخش هست عکس بگیرید