در محدود کردن چرتهای ميان روز در خواب نوزاد باید جند تا نکته را رعایت کنیم:

اگر بتوانيد مرز مشخصي ميان خواب شبانه و چرتهاي روزانه براي کودک ترسيم کنيد خيلي مفيد خواهد بود . پس تلاش کنيد :
• در طول روز ، کودک را در رختخواب اصلي و يا تختش قرار ندهيد . بلکه او را روي صندلي تاشوي مخصوصش يا گهواره و يا هر وسيله مناسب ديگري که دارد بگذاريد .
• فقط هنگام شب کرکره‌ها يا پرده‌ها را پايين بيندازيد و در طول روز اتاق را روشن و پرنور نگاه داريد .