تفکر و انديشه موفقيت و بالندگي استعدادهاي انسان است و براي اينکه کردار انسان امتيازات و دست‌آوردهاي ويژه در فرهنگ ديني و علمي مطرح شده است. و در لابه لاي سخنان گهربار حضرات معصومين (ع) نيز بر آن تأکيد شده است. تا جايي که يک ساعت آنرا از هفتاد سال عبادت بالاتر شمرده‌اند.

خیال پردازی زیاد نوجوانان چه پیامدهایی دارد ؟در مقابل اين کار ارزشي، توهم، تخيل و خيال‌پردازي به عنوان يک تاريکي و ظلمت تباهي را انحراف مطرح شده است و توهم زياد بر اثر عدم تفکر و ضايع کردن قواي جسمي، فکري و روحي مي‌باشد. تخيل زياد معمولاً قدرت تمرکز را از دست مي‌دهد. توهم و تخيل علاوه بر اثرات منفي علمي ضررهاي معنوي، روحي و جسمي هم براي انسان‌ها در بردارد. کسي که در نماز، تلاوت قرآن، قرائت دعا، مجالس ذکر مصائب اهل بيت (ع)‌ نمي‌تواند تمرکز پيدا کند چه زيان غيرقابل جبراني متحمّل شده است.