رشته نوازندگي ساز ايراني، يکي از دوره‌هاي کارشناسي آموزش عالي است که هدف آن تربيت نوازندگان با بهره‌جويي از موسيقي اصيل و سنتي ايراني است.
طول متوسط دوره کارشناسي رشته نوازندگي ساز جهاني، 4 سال شامل 8 ترم 17 هفته‌اي است.
تعداد کلي واحدهاي درسي اين رشته با احتساب معارف اسلامي و دروس عمومي و 6 واحد پروژه نهايي (اجرايي پايان) 135 واحد به شرح ذيل مي‌باشد.
• دروس عمومي 20 واحد
• دروس پايه 26 واحد
• دروز اصلي 23 واحد
• دروس تخصصي 66 واحد
نظر به نياز جامعه اسلامي به رشته موسيقي در سطح کشور با ويژگيهايي که پيش از اين در برنامه حاضر به آن اشاره شده است. تربيت نيروهاي متعهد و کارا در اين زمينه از طريق آموزش سطوح عالي دانشگاهي ضرورت دارد.
پذيرش در اين دوره منوط به موفقيت در آزمون عملي و مصاحبه کارشناسي رشته نوازندگي ساز ايراني است. دارندگان مدرک قبولي جهارم متوسطه نظام قديم و يا قبولي دروه پيش‌دانشگاهي نظام جديد مي‌توانند در آزمون مروبطه شرکت نمايند.
مواد امتحاني آزمون ورودي اين دوره با ذکر ضرايب آنها به شرح زير اعلام مي‌گردد:
مرحله اول: اطلاعات عمومي موسيقي (ضريب 2)

مرحله دوم: مباني نظري و عملي موسيقي (تئوري موسيقي، سرايش، تربيت شنوايي) (ضريب 3(
مرحله سوم: نوازندگي ساز ايراني به اسامي سازهاي ذيل (ضريب 4) (تار، سه تار، قانون، ني، کمانچه، قيچک، بربط (عود)، سنتور، رباب(