به منظور تامين نيروي انساني متعهد و متبحر در رشته پرستاري و دستيابي به راههاي تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن براي نيل به خودكفايي جهت جبران كمبود نيروهاي متخصص آموزشي، خدماتي در مراكز آموزشي ، بهداشتي درماني جمهوري اسلامي ايران و در نتيجه حفظ و ارتقاي سطح علم در نظام جمهوري اسلامي، دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) رشته مديريت خدمات پرستاري با مشخصات زير ارائه مي گردد.
تعريف و هدف رشته ارشد خدمات پرستاری
كارشناسي ارشد پرستاري (ناپيوسته ) به دوره هايي اطلاق مي شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد. هدف از ايجاد آن تربيت افرادي لايق ، متعهد و متبحر مي باشد بطوريكه بتوانند برمباني علوم پرستاري و متون علمي موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق در علوم و بدست آوردن كارايي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم ، مجموعه را بگونه اي كسب كنند كه بخوبي بتوانند در هر يك از ابعاد پرستاري ، آموزش ، پژوهش و مديريت فعاليت نموده و بدين ترتيب كمبودهاي موجود اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و نيروي انساني و متبحر مراكز بهداشتي درماني را جبران نمايند و از مقالات علمي و تحقيقات علوم پرستاري و علوم وابسته در جهت پيشبرد دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده كنند.
طول دوره و شكل نظام
براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) مصوب شورايعالي برنامه ريزي انقلاب فرهنگي حداقل طول دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) رشته پرستاري 2 سال و حداكثر مجاز طول تحصيلات اين دوره براي دانشجويان تمام وقت 3 سال و براي دانشجويان نيمه وقت برابر مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي مي باشد.
هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال مي باشد و در هر نيمسال 17 هفته كامل آموزشي وجود دارد .
نظام آموزش اين دوره واحد است و براي هر واحد درسي نظري در هر نيمسال 17 ساعت آموزش كلاسيك در نظر گرفته شده است و دانشجو بايد به ازاي هر سال درس نظري حداقل سه ساعت وقت صرف مطالعه ، بحث و تجزيه و تحليل در درس بنمايد.
ضرورت و اهميت
با توجه به گسترش روز افزون دامنه علم پرستاري و تحقيقات دامنه داري كه طي صد سال اخير انجام گرديده و نياز به شناخت عوامل مختلف بيماري زا و ارتباط آنها با انسان و نياز روز افزون موسسات آموزش عالي و مراكز بهداشتي درماني به مدرس و مدير پرستاري متعهد و متبحر جهت كوشش در پژوهشهاي علمي براي نيل به خودكفايي و آماده نمودن افراد جهت ادامه تحصيل تا مرحله دكتري علمي، داير نمودن اين دوره و اهميت آن مشخص مي گردد و تاسيس اين دوره در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران كاملا ضرورت دارد