پرستاري رشته‌اي است كه در كشور ما ناشناخته مانده است و بيشتر افراد با شنيدن نام پرستار تنها تزريقات و كمك‌هاي اوليه در ذهنشان نقش مي‌بندد.
برخلاف اين تصور ناقص، پرستار يك عضو مهم در تيم مراقبت بهداشتي است و نقش ارزنده اي در پذيرش، آماده سازي، مراقبت و حمايت‌هاي روحي، جسمي و اجتماعي بيمار دارد.
تلاش پرستار براي پذيرش واقعيت‌ها و تطبيق با تغييرات بالقوه و پذيرش زندگي جديد و يا تحمل طول دوره درمان وظيفه سنگين و ارزنده پرستار است.
پرستاري علم است چون نيازمند فراگيري علوم مرتبط با اين رشته است و هنر است چون توانايي ارتباط خوب و سنجيده با بيمار و اطرافيانش را مي‌طلبد.
اين رشته در مقطع كارشناسي پيوسته رشته پرستاری ، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري با گرايش‌هاي مختلف در كشور دائر است.
اخيرا مركزي به نام نظام پرستاري مانند سازمان نظام پزشكي تأسيس شده است.
در خصوص اين رشته صبر و حوصله و مطالعه دقيق در ابعاد اين شغل سنگين را توصيه مي‌كنيم.
طول دوره تحصيل (براي مقطع كارشناسي) حدود 4 سال است.