رشته دبير جغرافيا، بازار کامل، خوبی ها، بدی ها و پیش نیاز ها

6 فوریه 2021
رشته دبير جغرافيا

رشته دبير جغرافيا رشته دبيري در مورد هر درس علاقه خاص و استعداد خودش را مي خواهد ، علاقه انسان به رشته دبيري نبايد از روي ناچاري باشد. معلمي شغلي نيست كه بتوان با حساب سرانگشتي آن را انتخاب كرد . اين درست است كه معلم بايد حق الزحمه اش پرداخت و قدر و منزلش دانسته شود ولي با وضع فعلي كه ما داريم بايد به اين نكته توجه كرد كه سياست هاي كلي حمايت هاي مناسبي را از معلم و مقام او انجام نداده است در اينجا رشته مورد نظر ما رشته دبيري جغرافياست .با تكيه بر جنبه هاي علمي – كاربردي جغرافيا و اهميتي كه امروزه اين علم در شناخت محيط زندگي و راهگشايي ها و حل بسياري از آلام و مشكلات يافته است.
هدف اصلي از برنامه تربيت دبير جغرافيا تربيت معلم در سطح كارشناسي (ليسانس )براي آموزش جغرافيا در مقطع دبيرستان مي باشد.
بدين منظور براي رشته جغرافيا برنامه تربيت دبير ويژه اي با تلفيقي از دروس پايه ، اصلي و تخصصي جغرافياي طبيعي و انساني تنظيم شده است تا دانشجويان را در فراگيري مباني علمي لازم و نيز در امر آموزش جغرافيا توانا سازد.
3-ساختار برنامه آموزشي :
تعداد كل واحدهاي آموزشي 135 واحد است كه مطابق جدول زير به دروس عمومي دروس تربيتي ، دروس پايه – دروس اصلي الزامي و دروس اصلي اختياري تقسيم مي شود.
– دروس عمومي 20واحد
-دروس تربيتي 24 واحد
– دروس پايه 24واحد
-دروسي اصلي الزامي 59 واحد
-دروس اصلي اختياري 8 واحد
4- طول دوره و شكل نظام آموزشي :
دوره كارشناسي جغرافيا 4 سال است نظام آموزشي اين دوره واحدي است و كليه دروس عملي و نظري آن طي 8 نيمسال ارائه مي شود.
طول هر نيمسال تحصيلي 17 هفته و حداقل زمان لازم براي هر واحد نظري 1 ساعت در هفته مي باشد .
تبصره :
حداقل و حداكثر طول دوره آموزشي كارشناسي تربيت دبير جغرافيا برابر مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي است.
مجموعه دروس جغرافيايي برنامه آموزشي جغرافيا تربيت دبير 91 واحد است كه به 3 دسته بشرح ذيل تقسيم مي شود

– دروس پايه 24 واحد
– دروس اصلي الزامي 59 واحد
– دروس اصلي اختياري8 واحد
5-جنبه هاي عملي دروس و سفرهاي علمي :
شنخت همه جانبه مسائل جغرافيايي ايران بدون مشاهدات علمي امكان پذير نمي باشد، بازديد هاي علمي اعم از بازديد هاي كوتاه چند ساعته تا چند روزه مكمل دروس نظري است و دانشجويان را از ذهن گرايي به واقع نگر ي سوق ميدهد و آنها را بهدرك صحيح از پديده هاي محيطي رهنمون مي شود از اين رو نقش بنيادي بازديدهاي علمي – آموزشي را ميتوان در اهداف عمده ذيل بيان كرد.
1- كمك به تفهيم مفاهيم و مسائل جغرافيا يي كه در كلاس آموخته شده است.
2- دانشجو در محيط ها و موقعيت هاي جديد معلومات و برداشتهاي تازه اي كسب مي كند.
3- حس كنجگاوي شخصي دانشجو پرورش يافته و او را در شناخت صحيح محيط ياري ميدهد.
4- دانشجو مهارتهاي اوليه مانند خواندن نقشه ، تشخيص عوارض و كاربرد روش هاي علمي را در بررسي و فهم چشم اندازها و پديده هاي طبيعي و انساني و نيز مفاهيمي چون پراكندگي فضايي ، هماهنگي مكاني ، تفاوتهاي مكاني و درك يكپارچگي و سيستمي ديدن محيط را تجربه مي نمايد.
تبصره 1:
استاد راهنماي مسافرتها و بازديد ها ي علمي بايستي قبل از انجام سفر مناطق ايستگاهها و مراكز مورد بازديد و استراحت را مشخص و امكانات و نيازهاي سفر را تعيين كند و بصورت يك طرح سفر به گروه جغرافيا ارائه نمايد.
تبصره 1:
دانشجو به عنوان بخشي از وظايف علمي و آموزشي خود در مسافرتها و بازديد هاي علمي شركت مي جويد.
لذا مسئوليت قانوني هرگونه پيشامد ناگوار احتمالي برعهده شخص دانشجو است.
تبصره 3:
با توجه به نقش مثبت و سازنده مسافرتها و بازديد هاي علمي لازم است دانشگاهها و مراكز آموزش عالي زمينه هاي ، امكانات و تداركات لازم براي انجام مسافرتهاي علمي گروه هاي جغرافيا در داخل كشور فراهم آورند.
تبصره 4:
كليه دروس مربوط به جغرافياي ايران در صورت صلاحديد استاد درس مي تواند با مسافرتها و بازديدهاي علمي چند ساعته تا يك هفته اي توام باشد در مورد ساير دروس در صورت ضرورت شوراي عمومي گروه هاي جغرافيا تصميم مي گيرد.
6-پروژه :
براي رشته جغرافيا گرايش تربيت دبير پروژه 2 واحد ارائه شده است.
7-دروس اختيار ي:
دروس اختياري ، دروسي است كه با توجه به بند سوم بخشنامه شماره 616/12 مورخه 13/3/69 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، گروههاي آموزشي جغرافيا مي توانند با توجه به شرايط علمي – تخصصي خود تعداد 8 واحد درسي از ميان دروس ستاره دار انتخاب و ارائه نمايد.
مرجع تصميم گيري براي انتخاب دروس فوق شوراي عمومي گروه جغرافياي هر دانشگاه مي باشد.
8 گروه آموزشي جغرافيا در صورتي مجاز به ايجاد هر يك از گرايشهاي مصوب هستند كه حداقل دو عضو علمي با درجه دكتري تخصصي كه موضوع رساله دكتري آنها در زمينه گرايش مورد نظر باشد ، داشته باشند.

مقاله‌های مشابه

رشته مطالعات خانواده، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

رشته مطالعات خانواده، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

بهره مندي کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگي با فضايي سرشار از صميميت، محبت و عطوفت و مبناي روابط بين دو همسر با فرزندان بر پايه اخلاق و معنويت و اتخاذ شيوه هاي مبتني بر معرفت ديني و عقلي در تربيت آنان از ضروريات اوليه در رشد و بالندگي شخصيتي و معنوي فرزند در خانواده...

بیشتر بخوانید
رشته تربيت معلم قران، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

رشته تربيت معلم قران، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

ما بسيار خوشحاليم که تربيت دبير قرآن به عنوان يک رشته دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته و توانسته رنگ و بوي اصلي خود را که از قران گرفته در قالبي آکادميک به علاقمندان خود عرضه نمايد به هر حال آنچه براي هر معلمي واجب است عمل به دانسته هاي خود اوست و مهمتر از هر معلم، معلم...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.