به منظور تامين نيروي انساني متعهد در رشته علوم تشريحي و دستيابي به راههاي تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن براي نيل به خود كفايي و در نتيجه حفظ و ارتقا سطح علم نظام جمهوري اسلامي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) رشته علوم تشريحي با مشخصات زير ارائه مي گردد:
1-تعريف و هدف رشته علوم تشريحی
كارشناسي ارشد علوم تشريحي (ناپيوسته ) به دوره اي اطلاق مي شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد . هدف از ايجاد آن تربيت افرادي لايق ، متعهد و كاردان مي باشد كه بتوانند برمباني علوم تشريحي (آناتومي ، بافت شناسي و جنين شناسي ) متون علمي موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق درعلوم و بدست آوردن كارايي و لياقت موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق در علوم و بدست آوردن كارايي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم را به گونه اي كسب كنند كه به خوبي بتوانند به تعليم در اين رشته پرداخته ، از مقالات علمي و تحقيقات علوم تشريحي و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده نمايند.
2- طول دوره و شكل نظام:
براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) مصوب شورايعالي برنامه ريزي طول كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) علوم تشريحي 2 سال مي باشد.
5-ضرورت و اهميت
باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علوم تشريحي و تحقيقات دامنه داري كه طي صد سال اخير انجام گرديده و نياز به شناخت عوامل مختلف بيماريزا و ارتباط آنها با انسان و نياز روز افزون دانشكده هاي گروه پزشكي به مدرس متعهد و متخصص و نيز جهت كوشش در پژوهش هاي علمي براي نيل به خودكفايي و آماده نمودن افراد جهت ادامه تحصيل تا مرحله دكتري علمي داير نمودن اين دوره و اهميت آن مشخص مي گردد و تاسيس اين دوره در دانشگاه هاي جمهوري اسلامي ايران كاملا ضروري است.