حساب و حسابداري در تمام شئون زندگي كاربرد دارد در تمامي كارها سفارش شده تا حساب و كتاب بعنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد . به دليل حساسيت هايي كه شغل حسابداري دارد . فرد علاقمند به اين رشته به طور طبيعي بايد از امانتداري و حسن سابقه برخوردار باشد . دوره کارداني حسابداري يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از آن آموزش تربيت افرادي است که پس از يک آموزش دو ساله وارد بازار کار گرديده و سمتي از نيازهاي کشور را در زمينه امور مالي و حسابداري تامين نمايند.

امیدوارم با ورود به رشته كاردانی حسابداری بتوانید درآمد عالی داشته باشید.