دسته بندی: دوره آموزشی Pandas

افزونه وردپرس آموزش پانداها,حذف موارد تکراری

کشف موارد تکراری ردیف های تکراری ردیفی هستند که بیش از یک بار ثبت شده اند. مدت زمان پالس کالری Maxpulse 0 60 '2020/12/01' 110 130...

آموزش پانداها – توطئه

نقشه کشی Pandas از این plot()روش برای ایجاد نمودار استفاده می کند. ما می توانیم از Pyplot ، یک زیرمجموعه از کتابخانه Matplotlib برای...

آموزش پانداها – همبستگی داده ها

یافتن روابط جنبه بزرگ ماژول Pandas corr()روش است. این corr()روش رابطه بین هر ستون در مجموعه داده های شما را محاسبه می کند. نمونه های...